: כטּ כטּ ܐ ܐ ..


Я Є Ł Ă X ~
04-10-2010, 07:29 AM
●●

טּ טּ


כ


ѐܐ

טּ כטּ ܐ ܐ .. ǐ ܐ

ܐ .. טּ ܐ

טּ טּ ܐܐ .. ܐ

А כ ܐ ܐ . . ܐ

כ ܐ .. ѐ כ ǐטּ

ܐ ܐ ..

ܐ טּ ܐ .. ܐ ܐ

ܐטּ ܐ ..

ܐ .. Ґ

כ ܐ ..

טּ ܐ .. טּ טּ ܐ

ܐ ܐ ܐ .. ܐ

כטּ כטּ ܐ ܐ .. טּ

ϐ כ ܐ .. כ טּ ܐ

טּ ܐ .. טּ

ܐ .. ܐ


http://up.7cc.com/upfiles/IFX60009.gifhttp://up.7cc.com/upfiles/Gfi60009.gif

04-10-2010, 07:47 AM
http://www.iraqup.com/up/20101004/A5rd5-pO6G_355102790.gif (http://www.iraqup.com/)

04-10-2010, 07:48 AM
http://www.youtube.com/watch?v=PQYCpPc0JJ4&feature=player_embedded#!

Я Є Ł Ă X ~
04-10-2010, 07:51 AM
<~

'ܐ ۶ܐ

 ܐ http://up.7cc.com/upfiles/u4T64171.gif

Я Є Ł Ă X ~
04-10-2010, 07:58 AM
[ .. http://up.7cc.com/upfiles/u4T64171.gif

בֿ ~

בֿܐ ܐ Đ בֿܐ

ܐ ܐ ۶۶

../ http://up.7cc.com/upfiles/elX64619.gif

04-10-2010, 01:37 PM04-10-2010, 01:39 PM
..
ڒ .. .. .

͒ ..

99
05-10-2010, 01:15 AM

07-10-2010, 01:28 AM

23-05-2012, 11:40 PM
.....

23-05-2012, 11:56 PM24-05-2012, 12:37 AM
..
..
..
.
..
..
..
..

24-05-2012, 02:57 AM

24-05-2012, 06:18 AM
http://s257.photobucket.com/albums/hh220/MMEEWW/korea%20icon/th_70b0f6f6fc07.gif
..
http://s257.photobucket.com/albums/hh220/MMEEWW/korea%20icon/th_70b0f6f6fc07.gif

07-06-2012, 09:39 PM

..!
..,

..

http://forum.sedty.com/images/smilies/rose.gif